diversen

meldingsformulier

Naam
Telefoonnummer
E-mail
Postcode
Adres
Woonplaats
Omschrijving

vacatures

Keuringen/inspecties

In het verleden kwam een inspecteur van het energiebedrijf bij u langs om te controleren of de installateur alles volgens de regels had gemaakt. Als Sterkin erkend installateur keurt Coumans Installaties haar uitgevoerde projecten zelf. Nadat een nieuwbouwinstallatie is aangelegd meet Coumans Installaties de hele installatie na en meldt dit vervolgens bij Sterkin. Steekproefsgewijs controleert Sterkin aangemelde installaties. Na aanmelding verstekt Sterkin vervolgens een conformiteitsverklaring, die wij na ondertekening aan u overhandigen. U heeft dan zwart op wit dat uw installatie voldoet aan de gestelde eisen. Bewaar deze conformiteitsverklaring. Gemeenten, waterleidingbedrijven en verzekeraars kunnen erom vragen.

De belangrijkste taak van de Stichting Sterkin is het ten uitvoer brengen van de erkenningsregelingen voor de gas-, water- en elektrotechnische en sfeerverwarmingsinstallateur. Je verwerft niet zomaar de erkenning Sterkin Installateur. Je moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen, beschikken over voldoende kennis, werken volgens de juiste normen en in het bezit zijn van de juiste (meet)gereedschappen.


Terug ‹