Certificering F-gassen

Certificering F-gassen

Certificering F-gassen

31 oktober 2023


Wisten jullie dat Coumans Installaties recentelijk met succes de F-Gassen certificering heeft behaald? Deze certificering is een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf en versterkt onze toewijding aan het leveren van hoogwaardige, duurzame en veilige installaties.

Wat betekent de F-Gassen certificering voor u?

De F-Gassen certificering is een erkenning van onze bekwaamheid en naleving van de Europese verordening betreffende gefluoreerde broeikasgassen. Dit betekent dat u kunt vertrouwen op de expertise en professionaliteit van Coumans Installaties bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van koelinstallaties, airconditioningsystemen en warmtepompen.

Met deze certificering kunnen we:

  1. Milieuvriendelijke oplossingen bieden: We zijn toegerust om duurzame technologieën te implementeren die de impact op het milieu verminderen, zoals koelsystemen met lage broeikasgasemissies.
  2. Nauwkeurig onderhoud uitvoeren: Onze technici zijn getraind om op een verantwoorde manier onderhoud uit te voeren, waardoor lekkages van koelmiddelen worden voorkomen en de efficiëntie van uw installaties wordt gemaximaliseerd.
  3. Voldoen aan regelgeving: Door de F-Gassen certificering kunnen wij voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen, waardoor u gemoedsrust heeft wat betreft de naleving van regelgeving.

Onze toewijding aan kwaliteit en duurzaamheid

Bij Coumans Installaties streven we voortdurend naar verbetering en innovatie. De F-Gassen certificering is een bewijs van onze inzet voor kwaliteit, milieubewustzijn en klanttevredenheid.

Duurzaamheid