Verbouwing Leger des Heils

Verbouwing Leger des Heils

Verbouwing Leger des Heils

11 januari 2021


Samen met GrausBouw is Coumans Installaties gestart met de verbouwing van een klooster naar een dag- en nachtopvang voor het Leger des Heils in Heerlen.

Een mooie maatschappelijke invulling voor de gemeente Heerlen, Leger des Heils en zeker voor de beoogde doelgroep.

Goed om ook hier ons steentje bij te dragen voor de maatschappij!

Duurzaamheid